تعرفه تبلیغات

یک ماهه
دو ماهه
سه ماهه
468 * 60
15,000
25,000
30,000

120 * 240
14,000
22,000
30,000

125 * 125
10,000
17,000
25,000

پاپ آپ
20,000
40,000
60,000

برای سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید
شماره تماس:09351490417